In 2011 peilde Testaankoop naar de tevredenheid van de klant over zijn advocaat. De resultaten waren behoorlijk slecht.

Bureau Geerts doet het anders dan een klassiek advocatenkantoor. Bij ons geen vage juridische adviezen of lange gerechtelijke procedures, maar concrete acties die bijdragen aan de oplossing van het (juridisch) probleem.

Hoe doen we dat? Op basis van 5 basisprincipes.

 

Oplossingen. Recht hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wij interpreteren recht op mensenmaat en focussen op concrete acties en stappen naar een oplossing van het (juridisch) probleem. Een gerechtelijke procedure voeren is daarbij altijd plan Z, na uitputting van alle mogelijke alternatieven, die immers meestal veel sneller en goedkoper zijn.

Daarnaast bieden we op een aantal domeinen, met name overheidsopdrachten, een full-service dienstenpakket aan. Met ‘tender for you’ nemen wij de volledige plaatsingsprocedure van de klant over. Andere pakketten ondersteunen de klant bij de opbouw van eigen expertise en het opzetten van een gepaste ‘aankooporganisatie’, op structurele basis dan wel voor een bepaald project. Verder zetten we in op (in house) training en vorming, met name op vlak van overheidsopdrachten, als een manier om kennis te delen. Onze vorming voldoet aan dezelfde basisprincipes: gespecialiseerd, oplossingsgericht en digitaal. Na een opleiding kan de klant zelf aan de slag met concrete  instrumenten, voorbeelden, tips and tricks.

Gespecialiseerd. Wij doen enkel wat we kunnen en hoeven dus geen tijd te verspelen (en te factureren) met het zoeken naar antwoorden. De klant krijgt altijd advies van een senior adviseur/advocaat die het  dossier volledig kent en opvolgt. Door te werken binnen een netwerk kunnen wij kennis delen of doorverwijzen om een dossier op te lossen. De uitbouw van een netwerk van dynamische specialisten in verschillende domeinen van het recht moet toelaten om de klant maximaal te ondersteunen.

Transparant. De Klant staat centraal en heeft recht op alle informatie met betrekking tot zijn dossier. Waar staan we? Wat weten we en wat weten we niet? We werken samen met de klant om vooruit te komen.

Daarnaast betekent transparantie ook het delen van informatie, o.a. op onze website (en blog) en via vorming en training. De klant vindt nu al heel veel informatie gratis terug online. Onze meerwaarde zit in het interpreteren en structureren van de informatie, maar vooral in het vinden en uitwerken van oplossingen, kortom het ontzorgen van de klant.

Tot slot staat transparant voor een duidelijke en open tariefstructuur. Om dit waar te maken, werken we zoveel mogelijk aan een forfaitaire prijs. Na analyse van het dossier maken we een all-in offerte. De klant weet op voorhand wat een oplossing zal kosten. Als er bijgestuurd moet worden of we werken toch aan uurtarief, zijn we transparant en duidelijk, zodat de kosten voor de klant niet onverwacht oplopen.

Digitaal. Geen papier, maximaal digitaal, gebruik van efficiënte samenwerk-software of een eenvoudig telefoontje,… Digitaal werken drukt de kosten en dat komt opnieuw de klant ten goede.  Een concrete invulling van dit principe is de juridische eerstelijns helpdesk. Met de aankoop van juridische punten kan de klant eenvoudige eerstelijnsvragen stellen, waarop snel en efficiënt gereageerd wordt per telefoon of per e-mail. Een tweede concrete uitwerking van dit principe is de online advies module, waar klanten snel en eenvoudig juridische vragen kunnen stellen.

Lean and green. Wij houden het eenvoudig. Bij ons geen dure overheadkosten. Een digitaal netwerk van specialisten opereert van op het eigen kantoor. De klant voelt dit op zijn factuur.