Onze visie in 5 kernwoorden

Bureau Geerts staat voor een nieuwe kijk op de advocatuur. Met innovatieve, oplossingsgerichte en digitale dienstverlening drukken wij de kosten en leveren wij een meerwaarde daar waar u ze nodig hebt.

OPLOSSINGEN

 

Recht op mensenmaat. Beperkt tot de essentie en zo uitgelegd dat u er concreet mee aan de slag kan. Wij leveren oplossingen, niet zomaar juridisch advies.

Dure, lange gerechtelijke procedures worden zo veel mogelijk vermeden. Wij staan voor korte termijn en billijke oplossingen. Soms doen we water bij de wijn. Als procederen toch nodig is, staan wij er voor u.

GESPECIALISEERD

Wij focussen op wat we kunnen en kennen (zie vakgebieden). Behoort uw vraag niet tot onze specialisatie, dan verwijzen wij door.

Bureau Geerts is een eenmanszaak met een netwerk. U krijgt altijd advies van Johan of een gespecialiseerd jurist van het netwerk. U betaalt dus niet voor een onervaren junior, maar steeds voor een senior specialist.

TRANSPARANT

 

Transparantie in informatie. U bent onze partner. Door samen te zoeken naar een oplossing, komen we vooruit. Met onze blog en vormingen delen we informatie. Onze opleidingen en dienstenpakketten focussen op het delen van kennis.

Transparant over onze tarieven. Wij werken waar het kan zoveel mogelijk op forfaitaire basis (= één all-in prijs). Bij werk aan uurtarief houden wij u ten allen tijd op de hoogte van de stand van zaken. Geen verrassingen. U betaalt voor een concrete en afgesproken oplossing.

DIGITAAL

 

Wij maken optimaal gebruik van de moderne (en goedkope) ICT-oplossingen. Volledig digitaal dossier, dat u online kan volgen (dropbox, onedrive, google drive). Waar het kan, geen vergaderingen maar een conference call (via skype, Facetime,…). Digitaal werken is efficiënt en daarvan plukt u de vruchten.
LEAN AND GREEN Eenvoud siert. Lage overheadkosten = lage factuur.

Facturatie

Bureau Geerts staat voor transparantie over facturatie. Dat betekent dat u nooit een factuur ontvangt zonder voorafgaande afspraken. 

Behoudens andere afspraken, is een eerste (telefonische) consultatie vrijblijvend. Indien u niet verder met ons samenwerkt, worden geen kosten in rekening gebracht. Dit is enkel anders indien een consultatie een voorbereiding vergt in de zin van de studie van dossierstukken of opzoekingen. Wij wijzen u hier vooraf op.

Bureau Geerts hanteert een uurtarief vanaf 120 euro/ uur. Per dossier wordt voorafgaandelijk een concreet uurtarief afgesproken in functie van de aard van het dossier (complexiteit, urgentie,...) of een vaste samenwerking (Raamovereenkomst)

Dit uurtarief is altijd all-in, exclusief BTW. Wij rekenen geen standaard administratieve kosten bovenop het uurtarief. Enkel volgende kosten worden bijkomend doorgerekend:

  • Verplaatsingskost (0,30 cent/ km)
  • Aangetekende zendingen of verzendingen per koerier (aan kostprijs)
  • Kopies in grote hoeveelheden, bijvoorbeeld: stukkenbundel voor de rechtbank (aan kostprijs)

Het uurtarief is ook exclusief gerechtskosten. Dit zijn kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure zoals rolrechten, kosten voor de deurwaarder, kosten voor het bekomen van afschriften, enz. Hiervan wordt u  zo veel mogelijk voorafgaandelijk ingelicht.

Na de opmaak van een dossier ontvangt u van ons een provisienota. Dit is een voorschot op de totale kostprijs. Vervolgens worden prestaties op regelmatige basis gefactureerd, naarmate de prestaties worden geleverd. U krijgt steeds een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde uren. Zo heeft u steeds een goed zicht op de geleverde prestaties.

Het is onze visie om zoveel mogelijk op forfaitaire basis te werken. Dat wil zeggen dat wij uw dossier behandelen voor één forfaitaire, globale prijs, alles inbegrepen. Dit doen we op basis van een voorafgaande offerte, waarin precies wordt bepaald welke diensten zullen worden geleverd. Vervolgens wordt gefactureerd in 2 schijven: 50% bij aanvang en 50% na oplevering van onze diensten. Deze werkwijze is enkel mogelijk indien onze tussenkomst op voorhand duidelijk kan worden bepaald. 

Wettelijke informatie

Bureau Geerts is op heden een eenmanszaak, zonder rechtspersoonlijkheid.

Kantooradres: 2140 Antwerpen, Lodewijk Van Berckenlaan 190/6 (Wij zijn verhuisd naar dit adres sinds 1 juli 2017)

KBO/ BTW: 0817.110.578 / BE0817.110.578

Kantoorrekening: BE10 4056 0133 9104/ Derdenrekening: BE50 6303 2098 8318. 

Johan Geerts is advocaat aan de balie van Antwerpen.