Wij nodigen ander advocaten, consultants, architecten, studiebureaus en professionals uit om op ons beroep te doen voor dossiers die behoren tot onze vakgebieden. Het outsourcen van specifieke juridische vraagstukken of dossiers is vaak efficiënter dan dat u zich zelf verdiept in een materie waarmee u niet bekend bent.

Bureau Geerts werkt in onderaanneming. U houdt zelf contact met de eindklant. 

Bij een vaste samenwerking, hanteren wij lagere tarieven (zie ook de formule 'raamcontract' op onze pagina juridische diensten).

Advocaten

Net zoals wij ons niet (te veel) buiten onze specialisaties wagen, staan wij confraters graag bij.

 • u behandelt dossiers met een deelaspect binnen onze vakgebieden
 • uw vaste klanten stellen sporadisch vragen binnen onze vakgebieden
 • ...

Architecten en studiebureaus

Bureau Geerts staat architecten en studiebureaus bij inzake overheidsopdrachten of andere aspecten van uw opdracht die kaderen binnen onze vakgebieden.

Voorbeelden:

 • u bent belast met de opmaak van het bestek en het voeren van de gunningsprocedure.
  • u staat in voor het technische dossier.
  • wij verzorgen de juridisch-administratieve onderdelen van het bestek en de gunningsprocedure. Bureau Geerts is geaccrediteerd bij de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en organisatie. Wij kunnen de opdrachtdocumenten publiceren en de offertes openen in naam van een aanbestedende overheid.
 • u wordt geconfronteerd met een onwillige aannemer.
  • wij onderzoeken welke suggesties u kan doen aan de (publieke) bouwheer
 • wij ontwikkelen modellen waarop u beroep kan doen (modelbestek, model gunningsverslag,...)

Zie ook onze diensten aan aanbestedende overheden.