Bureau Geerts specialiseert in overheidsopdrachten. Binnen dit vakgebied, ontwikkelden wij specifieke diensten voor (aanbestedende) overheden.

Samenwerken?

Stel uw vraag > wij maken een offerte > u geeft het startschot > wij gaan aan de slag. 

Tender 4 you

Wij plaatsen de overheidsopdracht voor uw aanbestedende overheid. Wij staan in voor:

 • de opmaak van het (administratief en contractueel gedeelte) van de opdrachtdocumenten (bestek, inventaris …)
 • de elektronische publicatie van de opdracht op e-notification (in naam van de overheid)
 • de opening van de offertes op e-tendering
 • administratief nazicht van de offertes
 • opmaak van het gunningsverslag en de gunningsbeslissing

Bureau Geerts is geaccrediteerd bij de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie, en kan namens uw aanbestedende overheid opdrachten publiceren en offertes openen.

U of een andere dienstverlener (architect,…) levert ons de technische bepalingen aan (wat u wilt  kopen), wij verwerken deze in het bestek. U of een andere dienstverlener staan ons bij voor de (technische) beoordeling van de offertes.

Een volledige plaatsingsprocedure kan al vanaf 1.500 euro, excl. BTW. 

Tender yourself - update van uw sjablonenbibliotheek

'Tender yourself' is het spiegelbeeld van 'Tender 4 you'. U voert namelijk zelf de plaatsingsprocedure, maar met juridisch correcte en up-to-date sjablonen die u zelf invult. 

Wij ontwikkelen volgende sjablonen, op maat van uw (aanbestedende) overheid:

 • bestek per type plaatsingsprocedure
 • gunningsverslag en gunningsbeslissing
 • modelbrieven: gunning/ niet-gunning, sluiting van de opdracht

Wij houden alle sjablonen up-to-date. Indien aanpassingen nodige zijn bezorgen wij u vooraf een offerte of we werken met een vast jaarlijks bedrag.

Desgewenst beheren wij uw sjablonen in de cloud, zodat u altijd op de correcte versie werkt.

Een basis sjablonenbibliotheek kan al vanaf 2.000 euro, excl. BTW.

E-procurement assistance

Publicprocurement.be is een online platform aangeboden door de FOD P&O, met als doel om de gunningsprocedures inzake overheidsopdrachten te digitaliseren. Onder de aankomende nieuwe wetgeving overheidsopdrachten schakelt e-procurement een versnelling hoger (lees ons blogbericht). Hoog tijd om het e-procurement platform - en aanverwante platformen (Digiflow) - in de praktijk te gebruiken!

Hoe?

Via in house vorming van uw medewerker én het aanvragen en opzetten van de vereiste toegangen, zetten wij uw elektronische aankoopstructuur op poten. Wij testen alles voor implementatie in de demo-omgeving en begeleiden u navolgend bij uw eerste elektronische plaatsingsprocedure(s). Zo kunnen wij de eerste opdrachtdocumenten samen met uw medewerkers publiceren, de offertes openen, PV genereren, enz. U implementeert E-procurement snel en zonder risico's.

Bureau Geerts is geaccrediteerd opleider bij de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie.

Scan van uw aankoopstructuur

Zijn uw interne processen in het kader van overheidsopdrachten nog up-to-date? Wenst u een overkoepelend beleid rond (duurzame) overheidsopdrachten uit te werken?

Bureau Geerts ondersteunt u bij

 • uitwerken van een efficiënte aankoopstructuur
 • opmaken actieplan voor duurzame overheidsopdrachten
 • implementatie van uw aankoopstructuur

Hoe?

Wij onderzoeken hoe u overheidsopdrachten beleidsmatig en praktisch vorm geeft binnen uw aanbestedende overheid. O.a. op basis van volgende vragen:

 • Voor- en nadelen van een centrale dienst overheidsopdrachten?
 • Mogelijkheden tot samenwerking met andere aanbestedende overheden: occasionele gezamenlijke aankopen, aankoopcentrale,...
 • Beheer van lopende contracten en plaatsingsprocedures via IT-toepassingen: kantoorsoftware, specifieke software (3P,...) of op maat gemaakte software?
 • Uitbouw en onderhoudt van een sjablonenbibliotheek met actuele bestekdocumenten, modelbrieven,...
 • De ontwikkeling van een intern draaiboek, met goedkeuringsflow voor het voeren van plaatsingsprocedures
 • ...

In house opleiding overheidsopdracten

Vormingen binnen uw aanbestedende overheid, in uw eigen kantoren. Eén all-in prijs voor de vorming van om het even welk aantal medewerkers. 

Zowel algemene thema’s (nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, inleiding overheidsopdrachten, uitvoering van overheidsopdrachten,…) als specifieke thema’s (meer inschrijvers aantrekken, een goed bestek opstellen, duurzame overheidsopdrachten,…).

Wij geven onze vorming aan één all-in prijs, ongeacht het aantal deelnemers. Vanaf 500 euro, excl. BTW per dagdeel (3 uur). Korting mogelijk bij combinatie met andere diensten.