Juridische diensten

Bureau Geerts werkt op 3 manieren met u samen. Lees hierna hoe.

Daarnaast ontwikkelden wij een aantal specifieke diensten per type klant: (aanbestedende) overheden, ondernemers en professionals; en de dienst freelance advocaat.

Tot slot geeft Bureau Geerts online juridisch advies. Snel, duidelijk en goedkoop.

Case by Case

Wat?

Een ad hoc samenwerking. Dossierbehandeling zaak per zaak op basis van uw vraag. Voor gerechtelijke procedures en advisering. 

Hoe?

Stel uw Vraag > wij maken een offerte > startschot > wij gaan aan de slag.

Bureau Geerts werkt zoveel mogelijk op forfaitaire basis. Dat wil zeggen: één all-in prijs voor een afgesproken dienst/oplossing. Indien onze diensten moeilijk in te schatten zijn werken we aan uurtarief.

Ons uurtarief start vanaf 120 euro per uur, excl. BTW. 

Lees hier meer over onze werkwijze in 5 kernwoorden en onze wijze van facturatie.

Raamcontract

Wat?

Een raamcontract is een vaste samenwerking met een looptijd van minimaal 1 jaar. Dit garandeert u een permanente beschikbaarheid, alsook een vast en degressief uurtarief (*), voor al uw vragen inzake overheidsopdrachten,  administratief recht en bouw- en vastgoedrecht. Zowel advies als gerechtelijke procedures.

(*) Een degressief uurtarief is een uurtarief dat daalt met 5 euro per 100 gepresteerde uren. Dit in 4 stappen tot een ondergrens van 20% korting op het basisuurtarief, en per raamcontract.

Hoe?

Omschrijf uw behoefte (materies,…) en verwachte workload (aantal adviesdossiers, aantal procedures,…) > wij maken een offerte > startschot > wij gaan aan de slag.

Ook hier werken we zoveel mogelijk op forfaitaire basis.

Juridische eerstelijns helpdesk

Wat?

Een eenvoudige, losse samenwerking, vergelijkbaar met een herlaadkaart voor uw mobiele telefoon. Wij beantwoorden uw eerstelijnsvragen onmiddellijk of zo snel mogelijk per telefoon of per e-mail. U kan onmiddellijk verder. Deze dienst werkt enkel voor eerstelijnsvragen. Dit zijn concrete en praktische vragen die niet verbonden zijn aan de opvolging van een volledig dossier.

De dienst richt zich voornamelijk op overheidsopdrachten. 

De dienst kan al dan niet gecombineerd worden met een raamcontract.

Hoe?

U koopt vooraf ‘juridische punten’ voor een vaste prijs per punt. Wij houden het verbruik voor u bij en geven aan wanneer uw punten bijna opgebruikt zijn.

  • 1 punt: Een eenvoudige vraag waarop we meteen telefonisch of per e-mail kunnen antwoorden
  • 2-4 punten: Een complexere vraag die meer toelichting vereist of opzoekingen vergt

Prijs per punt vanaf 40 euro, excl. BTW.