Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument toegelicht

Eén van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of UEA.

Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het in België reeds gekende systeem van impliciete verklaring op erewoord. Het UEA is een eigen verklaring van de inschrijver dat deze zich niet in een geval van uitsluiting bevindt én (dit is nieuw!) voldoet aan de in het bestek (of de selectieleidraad) vooropgestelde selectiecriteria.

Het UEA geldt als voorlopig bewijs dat de inschrijver (of kandidaat) voldoet aan alle voorwaarden inzake kwalitatieve selectie.

 

Zowel voor aanbestedende overheden als voor inschrijvers zal dit enige aanpassing vragen. Het bestek zal er onder het luik kwalitatieve selectie anders uitzien. Inschrijvers zullen van hun kant steeds een UEA moeten voegen bij hun offerte.

Bureau Geerts heeft aan het UEA een afzonderlijke pagina gewijd, met verwijzing naar alle regelgeving en tal van nuttige links. KLIK HIER.